Featured Posts

Sanatın ve Sanatçının Sessiz ve Gösterişten Uzak Destekçileri

Bildiğimiz gibi birçok büyük kurumsal şirket sanata, spora ve kültüre verdikleri destek üzerinden kurumsal kimlik çalışmalarını ve marka değerlerini arttırma çalışmalarını yürütmekte.

Bazı şirketler ve kurumlar var ki, onlar verdikleri destekleri bir strateji ve menfaat planlamasıyla yapmıyorlar. Onlar kendilerinde çoktan var olan kültür vizyonuyla, önlerine bir fırsat geldiğinde bunu değerlendirmeyi seçiyorlar. Kültüre ve sanata destek olmak belki çok ileri kültür ve vizyon gerektiren bir durum. İsimlerinin duyurulmasından rahatsızlık duyma ihtimalini göze alarak bu yazıyı yazma ihtiyacı duyuyorum.

Gelişmekte olan bir sanatçının eser üretebilmesi ve kendine özgü yeni teknikler keşfetmesi için ‘atölye’ zaruri bir ihtiyaçtır. Bir cam sanatçısına 4 yıldır atölye sponsorluğu yapan Filika Cam Ltd. Şti., sanatçıya yıllardır üretim ve ilerleme için destek veriyor. Firma ortakları Hakan Doğan ile Orhan Pınar atölye desteğinin yanı sıra sanatçıya mesleki tecrübelerini de aktarıyor. Çıkan sorunlara beraberce çözümler getirip fikir alış verişinde bulunuyorlar. İş hayatındaki tecrübelerini sanatçıya aktararak belki onun akıl edemediği ‘satışa yönelik ürün yaratma’ konusunda vizyon kazandırmakla onun tasarımcı yönünü kuvvetlendiriyorlar. Hayata ve piyasaya olan adaptasyonunu sağlıyorlar.

GÖRSAV (Görsel Sanatlar Vakfı) kendi okullarından mezun olan bu sanatçıyı kanatlarının altına aldı. Bahsi geçen, gelişmekte olan cam sanatçısının ileri eğitimine destek olmayı görev edindi. Görsav Başkanı Vedat Köle sadece ona değil, bütün gençlere verdikleri desteği ve onlara olan inançlarını perçinlemek için Genç Görsav birimini kurdu. Genç Görsav Başkanı yaptığı bu genci, vakıf için yapılmakta olan üst düzey yönetici toplantılarında yanına alarak ona yeni bir vizyon kazandırmakta. Hayattan edindikleri tecrübeleri, adaleti ve vizyonu onunla paylaşmakta.

Cam Ocağı Vakfı da bahsi geçen sanatçının gelişmesi için destek oluyor. Sadece ona değil, Türkiye’de camın tarihini ve ismini duyurmak için var gücüyle çalışarak destek olmaya devam ediyor. Uluslar arası boyutta kültür ve bilgi paylaşımları sağlayarak çıtayı ayrıca yukarı kaldırmakta.

Sanatçının destekçilerinden biri de kendisi de sanat eğitimi almış ancak profesyonel anlamda farklı mesleğe yönelmiş Sevgili Asuman Karaşabanoğlu. “Marifet fırsata tâbidir” düsturuyla birçok gencin önünü açma niyetiyle onlara fırsatlar yaratıyor. İş hayatındaki başarılı duruşuyla örnek olmasının yanı sıra kariyer kılavuzluğu da yapmakta.

Sanatçıya fırsat veren iş hayatının başarılı isimlerinden biri de Yüksek Mimar Caner Aksüt. O, ilk seferinde başarılamayacağını bilmesine rağmen riske atabileceği bir işi sanatçının ellerine teslim ediyor. Sanatçıya kendi tecrübesini edinmesi için fırsat sunuyor. Meslek hayatın içinde öğrenilir, fırsatlarla, tecrübelerle öğrenilir felsefesiyle sanatçıya destek olmakta.

Sanatçıya fırsat yaratan destekçilerden biri de Sema Özbek. Üstelik bununla da sınırlı kalmayarak söz konusu sanatçıya yıllardır profesyonel fotoğrafçılık desteği sağlamakta, marka ve tanıtım çalışmasına destek olmakta.

Sanatçının sessiz destekçilerinden biri de Süheyla Köseler.

Bir sanatçının başka bir sanatçıya destek olması sık rastlanan bir durum değildir. Ancak bazı istisnalar da yok değil. Örneğin sanatçı olarak zirveye çoktan yerleşmiş olan Süleyman Saim Tekcan, sanatçılara ve öğrencilere hayatı boyunca destek olmuş bir isim. Birçok öğrencinin akademik kariyerinde, birçok sanatçının hak ettiği yerde bulunmasına çok emek vermiş bir isim. Türkiye’nin ilk Grafik Sanatlar Müzesi’ni kurması (IMOGA) ülkeye yaptığı kültür hizmetlerinden yalnızca biri. O, bu ülkede sanatın hak ettiği yere gelmesi için çalışan sessiz kahramanlardan bir tanesi. Sessiz dememin sebebi yaptığı işlerin büyüklüğünün arkasındaki mütevazı kişiliği. O, kendinden bahseden değil, kendinden ‘bahsedilen’ efsane bir sanatçı. Bahsi geçen genç sanatçıya verdiği destekler ise anlatmakla bitmez.

İstisnalardan bir diğeri ise kendisi de bir cam sanatçısı olan Ekrem Özen. Sanatçıya yol göstermiş ve ona fırsatlar yaratarak destek olmuş bir isim.

Güncel destekçilerin yanı sıra yıllar önce sanatçıya verdiği destekten ötürü Hakan Özbay’ı da atlamamak lazım.

Bahsi geçen gelişmekte olan sanatçı, benim. Destekçilerime teşekkür ederim.

Fatma Çiftçi

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
Recent Posts
Search By Tags
Follow Us