Ruh | Soul

Her iki biçimi oluşturmak için aynı renkte camlar kullanılmıştır, yalnız içlerine pompalanan gazın farklı olması, renk değişikliğine yol açar. Bu eserde ışığın temsil ettiği değer ruhtur; aynı bedene giren iki farklı ruh gibi bu ruhlardan daha uysal olanı biçimsel olarak daha yumuşak dalga biçiminde, asi olanı daha keskin bir dalga biçiminde tasvir edilmiştir.